pro

Karboni i aktivizuar

  • Karboni i aktivizuar

    Karbonët tanë të aktivizuar përdoren kryesisht për përpunimin e hidrogjenit PSA për heqjen e përbërjeve C1 / C2 / C3 / C4 / C5 në stokun e ushqimit, heqjen e merkurit në pastrimin e gazit natyror.