pro

Katalizatorët reformues

  • Katalizatorët reformues

    Ne ofrojmë katalizatorë të plotë serialë për përpunimin e vazhdueshëm të përpunimit katalitik (CCR) dhe përpunimin katalitik reformues gjysmë-rigjenerues (CRU) për aplikimet tuaja opsionale për të marrë produkte të synuara të benzinës dhe BTX.