pro

Katalizatorë të tjerë

  • Katalizatorë të tjerë

    Ne gjithashtu ofrojmë katalizatorë serialë dhe gruporë të përdorur në përpunimin kimik petrokimik dhe të gazit natyror siç janë katalizatorët dhe adsorbuesit në njësinë e amoniakut sintetik, njësinë prodhuese të hidrogjenit, katalizatorin e hidrogjenizimit të acetilenit në përpunimin e PE, katalizatorin e dehidrogjenizimit të propanit, etj.