pro

Studim mbi procesin e shpëlarjes së acidit të katalizatorit hidrotreatues të bazuar në Mo Mo

Metodologjia e sipërfaqes së reagimit (RSM) u përdor për të studiuar procesin e shpëlarjes së acidit nitrik të katalizatorit hidrotraktues të mbeturinave Co Mo. Qëllimi i këtij studimi ishte të fuste CO dhe Mo nga katalizatori i harxhuar në tretës në formën e tretshme në ujë, në mënyrë që të lehtësonte pastrimin dhe rigjenerimin pasues, dhe të realizonte trajtimin e padëmshëm dhe përdorimin e burimeve të mbetjeve të ngurta, Reagimi raporti i temperaturës dhe i ngurtë-lëng. Faktorët kryesorë të ndikimit u përcaktuan nga metodologjia e sipërfaqes së përgjigjes, dhe ekuacioni model i parametrave të procesit dhe shkalla e kullimit të kobaltit dhe molibdenit u krijua. Nën kushtet optimale të procesit të marra nga modeli, shkalla e kullimit të kobaltit ishte më shumë se 96%, dhe shkalla e kullimit të molibdenit ishte më shumë se 97%. Ai tregoi që parametrat optimalë të procesit të marrë nga metoda e sipërfaqes së përgjigjes ishin të sakta dhe të besueshme, dhe mund të përdoren për të drejtuar procesin aktual të prodhimit


Koha e postimit: nëntor-05-2020